Gemeten waarden

Kies de waarden en klik op "Teken Grafieken"...